منطقه حفاظت شده حرا و تالاب خورخوران جهانشهر تالابی بندرخمیر

جنگل های حرای بندرخمیر در تالاب بین المللی خور خوران واقع شده است. این تالاب بزرگترین تالاب دریایی خاورمیانه می باشد و دو معاهده ی بین ...

ادامه مطلب