برنامه همسفر در شبکه مستند به معرفی جاذبه های گردشگری بندرخمیر ( بزرگترین بندر تالابی ایران ) می پردازد . در قسمت اول مهندس جواد محمودی شهردار شهر بندرخمیر به معرفی کلی شهر بندرخمیر می پردازد و ظرفیت های گردشگری شهر بندرخمیر را تشریح می کند .
برنامه همسفر در شبکه مستند به معرفی جاذبه های گردشگری بندرخمیر ( بزرگترین بندر تالابی ایران ) می پردازد . در این قسمت محمدرضا برترانگ مدیر مرکز گردشگری بندرخمیر به تشریح جنگل های حرای بندرخمیر و تالاب بین المللی خورخوران در این شهر زیبای تالابی می پردازد و به غیر از حضور در تالاب به درخت کهنسال حرا ،کلبه کالنگار و.. سری می زنند .

برنامه همسفر در شبکه مستند به معرفی جاذبه های گردشگری بندرخمیر ( بزرگترین بندر تالابی ایران ) می پردازد . دراین قسمت سری به جزیره شگفت انگیز وارمی بندرخمیر ، ماهی گیری و صید صدف استوانه ای یا ملوک می زنند . تا انتها ببینید. وارمی

برنامه همسفر در شبکه مستند به معرفی جاذبه های گردشگری بندرخمیر ( بزرگترین بندر تالابی ایران ) می پردازد . در این قسمت سری به روستا موزه صنعتی باقی آباد و غارنمکی گریشیخ می زنیم.
برنامه همسفر در شبکه مستند به معرفی جاذبه های گردشگری بندرخمیر ( بزرگترین بندر تالابی ایران ) می پردازد . در این قسمت انواع غذاهای خوشمزه محلی و صنایع دستی بندرخمیر معرفی می شود.

برنامه همسفر در شبکه مستند به معرفی جاذبه های گردشگری بندرخمیر ( بزرگترین بندر تالابی ایران ) می پردازد . در این قسمت سری آبگرم استثنائی سیاکش و پل تاریخی لاتیدان ،طولانی ترین پل تاریخی ایران می زنیم و با گروه سرود پر افتخار حرا آَشنا می شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.