تاریخی, جاذبه های گردشگری

دیوار سدار

این دیوار برای محافظت از شهر بندرخمیر در برابر یورشهایی که از سمت شرق شهر صورت می گرفت بنا  شده است.

ساخت آن را به خواجه محمد طاهر ،از خوانین دژگان نسبت می دهند.تاریخ بنای آن بدرستی معلوم نیست اما از قرائن چنین بر می آید که قدمت آن به بیش از 200 سال قبل و به دوره زندیه برمی گردد.

دیوار سدار در محلی شاخته شده که کوه و دریا کمترین فاصله را به خود می گیرند.

دیوار از فراز کوه شروع شده و تا کناره دریا امتداد داشت.این دیوار دارای 4 سنگر،2برج اصلی و 3 در بوده است،که برخی سدار را برگرفته از کلمه “سه در”میدانند.

فاصله بین سنگرها به 25 متر می رسید که از آنها برای تیراندازی به یورش گران استفاده می کردند.

دروازه اصلی پایین کوه و در کنار دریا قرار داشت و در مواقع خطر دروازه بسته می شد وعبور و مرور به سمت شرق ممکن نمی گردید.

برای دفاع بهتر از شهر توپی در بالای یکی از برج ها قرار داده بودند.

مصالح بکار رفته در دیوار عبارت بودند از:سنگ،ساروج و گچ.

در پایین تصویری قدیمی این دیوار را نیز مشاهده می فرمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.