تور جنگل حرا

مدت تور ۵۰ دقیقه
ظرفیت قایق ها : ۷ نفر
قیمت به ازای هر قایق: ۶۵ هزار تومان
جاذبه ها: دیدار از تالاب بین المللی خورخوران – منطقه حفاظت شده حرا – دیدن آبراهه های رویایی – درخت کهنسال حرا – لنج های سنتی – مشتا( نوعی صیادی سنتی) – کلبه استثنائی کالنگار – پرندگان و آبزیان منحصربفرد و کلی جاذبه های دیگر

 

 

آدرس:مجموعه گردشگری بندر خمیر

درخت کهنسال حرا
کلبه استثنایی کالنگار
صید مشتا
لنج های سنتی